Во морските води во близина на гратчето Анцио се формирани две пијавици.