Врз основа на собраните податоци преку сателитот “Landsat 7″ НАСА и УСГС изработиле карта на зголемувањето и намалувањето на шумските површини од 2000 година.