Торнадо го погоди градот Кошига, во близина на Токио