4:45 минутен видео запис за временските услови во Европа за месец Октомври