Ова е еден од дизајните кои ги добиваат нашите клиенти (локални телевизии)во Македонија.