Два часа пред да навлезе на копно центарот на тајфунот на источното крајбрежје на Филипините беше пропратен со ветрови со просечна брзина од 315 км/ч