Студениот воздух од источна Европа почнува да ја покажува своето влијание на времето во Романија.