Денес била формирана пијавица на крајбрежјето на Портичи, во Неапол, Италија