Во текот на вторникот во Грција биле забележани неколку спектакуларни пијавици.