Пијавица во близина на Дубровник - Photo Boris Bašić