Благодарение до Пановски Дејан кој е автор на фотографиите