Оваа визуелизација го покажува времето во светот од 1 јануари до 30 септември 2013 година, како изгледа од вселената.