Екстремни временски услови кои се случија во првите две недели од месец септември односно во периодот од 6 до 18 септември 2013.